WIE ZIJN WIJ ?

Jouwbegeleiding is in 2016 opgericht door Esther Behrendt.
Esther Behrendt is psycholoog NIP en heeft ruime ervaring met het werken met mensen met een diversiteit aan (psychiatrische) problematiek in uiteenlopende situaties. Inmiddels is Jouwbegeleiding een betrouwbare samenwerkingspartner in het sociaal domein. Het werkgebied van Jouwbegeleiding is de Leidse regio en de Duin- en Bollenstreek.

HET TEAM & DE VISIE

Jouwbegeleiding werkt samen met een diverse groep van zelfstandige begeleiders die allen de visie van Jouwbegeleiding onderschrijven: Ieder mens beschikt over kwaliteiten en mogelijkheden. Deze staan centraal in elk begeleidingstraject, waarbij maatwerk vanzelfsprekend is.

Jouwbegeleiding werkt vanuit cliëntperspectief, deskundigheid, diversiteit en inclusiviteit. Binnen Jouwbegeleiding zijn diverse (culturele) achtergronden vertegenwoordigd, evenals verschillende disciplines, waaronder: budgetbeheer, jeugdwelzijnswerk, maatschappelijk werk, (ortho)pedagogiek, psychologie, sociaal pedagogisch werk, verpleegkunde.

De zelfstandige professionals (zzp-ers) werken vanuit de eigen deskundigheid, waarbij zowel de interne als de samenwerking met externe partijen vanzelfsprekend is. De werkwijze van Jouwbegeleiding is transparant, passend bij het credo: ‘Zeg wat je doet en doe wat je zegt’.

Inmiddels bestaat het team uit ruim 20 betrokken (gezins-)begeleiders, ieder met eigen ervaring en expertise.

CONTACT

Wil je meer weten? Neem dan gerust contact met ons op.