• terug naar ‘Wat wij doen’
 • ONZE AANPAK

  Jouwbegeleiding werkt met begeleiders die ervaring hebben in het werkveld. De begeleiders zijn integer en werken vanuit het perspectief dat ieder mens mogelijkheden heeft om te kunnen groeien en ontwikkelen. De kunst is om samen te ontdekken wat je daarbij nodig hebt.

  CLIËNTPERSPECTIEF

  Jouwbegeleiding werkt vanuit cliëntperspectief. De kern van het traject ben jij. Jouw wensen en mogelijkheden staan centraal. Samen met jou (en je gezin) bekijken we wat jij nodig hebt om je doelen te behalen.

  WERKWIJZE

  • Na aanmelding volgt een kennismakingsgesprek waarin we met jou bespreken wat er speelt en wat er nodig is om jou weer op weg te helpen;
  • We maken samen een plan met daarin doelen waar jij aan wilt werken. In dat plan zetten we hoe we gaan proberen om die doelen te bereiken;
  • De begeleiding wordt op maat afgestemd op wat jij nodig hebt;
  • Belangrijke mensen in jou omgeving worden hier indien gewenst bij betrokken;
  • De begeleiding vindt bij jou thuis plaats (tenzij dat niet mogelijk is);
  • We kunnen ook mee gaan naar gesprekken op werk, school of andere situaties als dit nodig is.

  Het doel is ervoor te zorgen dat jij zo veel mogelijk zelf de regie weer in handen krijgt en je kwaliteit van leven vergroot wordt, bijvoorbeeld doordat je weer beter deel kunt nemen aan de maatschappij.

  AAN DE SLAG

  Nadat we helder hebben wat de doelen en actiepunten zijn gaan we aan de slag. In wekelijkse of tweewekelijkse contacten met je begeleider werk je stapsgewijs aan je eigen herstel.

  EIGEN KRACHT

  Lukt het niet binnen de gestelde indicatie om zonder begeleiding verder te gaan, dan gaan we tijdig in gesprek met het wijkteam of de consulent Wmo om te bespreken wat er nodig is.

  Vaak lukt het uiteindelijk om zelf weer de problemen de baas te worden. Als dat moment is aangebroken, ga je de afrondende fase van het traject in. Tijdens deze fase ligt de nadruk op het terugkijken wat je geleerd hebt en hoe je in de toekomst op eigen kracht verder kunt.