VOOR VERWIJZERS

Jouwbegeleiding biedt ambulante ondersteuning in de directe omgeving van de cliënt. Uitgangspunt is dat de ondersteuning zo licht als mogelijk en zo zwaar als nodig is. Te denken valt aan:

 • Begeleiding bij psychiatrische problematiek;
 • Opvoedondersteuning in de thuissituatie
 • Begeleiding bij planning en dagstructuur hanteren
 • Begeleiding bij school-gerelateerde zaken (bijvoorbeeld bij dreigende schooluitval);
 • Autismebegeleiding;
 • Begeleiding bij ADHD
 • Begeleiding bij schuldenproblematiek;
 • Begeleiding bij het voeren van het huishouden
 • Begeleiding bij multi-problem gezinnen.

CONTRACTEN VOOR ZORG IN NATURA IN DE REGIO ZUID HOLLAND NOORD

Jouwbegeleiding is werkzaam in de regio Zuid Holland Noord en is gecontracteerd aanbieder van ambulante begeleiding (Zorg in Natura) in onderstaande 11 gemeenten:

 • Hillegom
 • Katwijk
 • Leiden
 • Leiderdorp
 • Lisse
 • Nieuwkoop
 • Noordwijk
 • Noordwijkerhout
 • Oegstgeest
 • Teylingen
 • Zoeterwoude.

Voor volwassenen betreft het de bovenstaande gemeenten, met uitzondering van de gemeente Nieuwkoop.

Staat de gemeente waarin de cliënt woont er niet bij? Dan adviseren wij om eerst telefonisch contact met ons op te nemen omtrent de mogelijkheden.

CLIËNT AANMELDEN

De toegang tot begeleiding voor volwassenen gaat via het Wmo loket of Sociaal Wijkteam van de gemeente waarin u woont. Neem contact op met de betreffende gemeente of het sociaal wijkteam hiervoor.

De toegang tot begeleiding voor kinderen en jeugdigen kan rechtstreeks, mits er een geldige verwijsbrief is. Wij stellen het op prijs als u eerst telefonisch of per e-mail contact met ons opneemt om de casus voor te leggen.

Ook kunt u contact opnemen met het Centrum voor Jeugd en Gezin.