MEDEZEGGENSCHAP

Wij vinden het belangrijk om jouw mening en ideeën mee te nemen in de beslissingen die wij nemen. Dit kan bijvoorbeeld gaan over de locatie van de begeleidingsgesprekken, het beleid rondom de vakantiewaarneming, het aanbod van (groeps-)trainingen, maar ook bijvoorbeeld over hoe de nieuwe folder eruit moet gaan zien.

Er zijn verschillende manieren om medezeggenschap vorm te geven. Je kunt bijvoorbeeld denken aan:

  • een (digitale) vragenlijst;
  • informatie- en uitwisselingbijeenkomsten;
  • een online forum / chat;
  • een officiële medezeggenschapsraad.

Ook andere ideeën hierover zijn natuurlijk welkom. Heb jij interesse om mee te denken? Zou je dan onderstaande vragen willen beantwoorden?

Ja, ik wil meedenken