KLACHTENPROCEDURE

Uiteraard doen wij er alles aan om de zorg zo goed mogelijk en naar jouw tevredenheid uit te voeren. Ondanks onze inspanningen kan het voorkomen dat je niet tevreden bent. Wij bieden je daarom drie mogelijkheden om je klacht bij ons kenbaar te maken.

MELDEN BIJ EEN VAN ONZE MEDEWERKERS

Als je een klacht hebt kun je dit direct melden bij één van onze medewerkers. Deze zal de klacht met jou bespreken en samen met jou naar een oplossing zoeken. Kom je er samen niet uit, dan kun je de klacht schriftelijk indienen bij de directie van Jouwbegeleiding (via: klachten@jouwbegeleiding.nl). Of door het invullen van onderstaand formulier:

KLACHTENFORMULIER

Liever via post? Stuur dan je klacht naar:

Jouwbegeleiding
t.a.v. de directie
Linnaeushof 40
2341 PA  Oegstgeest

Er wordt dan binnen 5 werkdagen na ontvangst telefonisch contact met je opgenomen. De directie zal met jou in gesprek gaan over je klacht met als doel deze naar tevredenheid op te lossen.

EXTERNE KLACHTENCOMMISSIE

Is je klacht onvoldoende opgelost, of duurt de afhandeling van jouw klacht langer dan zes weken, dan kun je je klacht voorleggen aan de externe klachtenfunctionaris van Jouwbegeleiding. De klachtenfunctionaris zal je advies geven met betrekking tot de indiening van een klacht en kan jou eventueel bijstaan bij het formuleren van de klacht en het onderzoeken van de mogelijkheden om tot een oplossing te komen. Het doel is om klachten zoveel mogelijk in een vroegtijdig stadium gezamenlijk op te lossen zodat een formele (schriftelijke) klacht wordt voorkomen. Vanzelfsprekend heb je altijd ook het recht om rechtstreeks je klacht in te dienen bij de externe klachtencommissie.

Je kunt contact opnemen met de externe klachtencoördinator van Quasir via bemiddeling@quasir.nl. Een uitgebreide klachtenregeling van Quasir vind je hier.