OVER ONS

Jouwbegeleiding is in 2016 opgericht door Esther Behrendt. Esther is psycholoog NIP en heeft ruime ervaring met het werken met mensen met een diversiteit aan (psychiatrische) problematiek in uiteenlopende situaties.

Inmiddels is Jouwbegeleiding een betrouwbare samenwerkingspartner in het sociaal domein. Het werkgebied van Jouwbegeleiding is de Haarlemmermeer, Duin- en Bollenstreek, Leidse regio, Leidschendam-Voorburg en Wassenaar.

HET TEAM & DE VISIE

Jouwbegeleiding werkt samen met een diverse groep van zelfstandige begeleiders die allen de visie van Jouwbegeleiding onderschrijven: Ieder mens beschikt over kwaliteiten en mogelijkheden. Deze staan centraal in elk begeleidingstraject, waarbij maatwerk vanzelfsprekend is.

Jouwbegeleiding werkt vanuit cliëntperspectief, deskundigheid, diversiteit en inclusiviteit. Binnen Jouwbegeleiding zijn diverse (culturele) achtergronden vertegenwoordigd, evenals verschillende disciplines, waaronder: budgetbeheer, jeugdwelzijnswerk, maatschappelijk werk, (ortho)pedagogiek, psychologie, sociaal pedagogisch werk, verpleegkunde.

De professionals werken vanuit de eigen deskundigheid, waarbij zowel de interne als de samenwerking met externe partijen vanzelfsprekend is. De werkwijze van Jouwbegeleiding is transparant, passend bij het credo: ‘Zeg wat je doet en doe wat je zegt’.

Inmiddels bestaat het team uit ruim 20 betrokken (gezins-)begeleiders, ieder met eigen ervaring en expertise.

WERKEN BIJ JOUWBEGELEIDING

Wil je meer weten over het werken bij Jouwbegeleiding?
Kijk dan bij Vacatures of neem contact op met Esther Behrendt.

Home