JOUWBEGELEIDING KIND & JEUGD
van start per 1 januari 2018

Jouwbegeleiding is er nu ook voor kinderen, jongeren en gezinnen!

Per 1 januari 2018 is Jouwbegeleiding toegetreden tot de jeugdwet!

Na hard werken is het gelukt om een samenwerking tot stand te brengen met een aantal gemeentes van Holland Rijnland. Het betreft de gemeentes Hillegom, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Teylingen en Zoeterwoude.

Onder leiding van Manja Cheng biedt Jouwbegeleiding voor kinderen en gezinnen binnen deze gemeenten ondersteuning in de thuissituatie op diverse terreinen. 

Het kan gaan om opvoedingsproblemen of moeilijkheden op school. Daarnaast kan er sprake zijn van ADHD of Autisme of andere psychiatrische problematiek in het gezin waardoor moeilijkheden zijn ontstaan. Ook kan er sprake zijn van meerdere complexe problemen tegelijkertijd.

De afdeling kind & jeugd van Jouwbegeleiding werkt zeer nauw samen met de volwassenen afdeling. Omdat we nu zowel begeleiding aan kinderen en jongeren kunnen bieden als aan volwassenen, is Jouwbegeleiding nu nog beter in staat om de continuïteit van de zorg te waarborgen.

De begeleiding wordt op maat aangeboden, afhankelijk van de situatie van het gezin. Het kan in de vorm van ondersteunende of therapeutische gesprekken met het kind of het hele gezin, maar de begeleider kan ook samen activiteiten ondernemen met als doel de jeugdige en dit gezin weer op de rit te krijgen. Toeleiding naar de juiste behandeling is vaak een belangrijk onderdeel van de begeleiding.

Manja Cheng is getrouwd en moeder van 3 kinderen. Zij is Kinder- en Jeugdpsycholoog en geregistreerd bij het SKJ.

Manja heeft ervaring op het gebied van onder andere kinder- en jeugdpsychiatrie, ambulante jeugdhulp, gedragsproblemen, kinderen met leermoeilijkheden, opvoedingsproblemen, Autisme, ADHD en Eetstoornissen. Zij besloot haar ervaring breed in te zetten en samen met haar zus Esther Behrendt de afdeling Kind & Jeugd van Jouwbegeleiding verder vorm te geven.