JOUWBEGELEIDING KIND & JEUGD

Jouwbegeleiding biedt begeleiding op maat aan kinderen, jongeren en hun gezin of netwerk die vastgelopen zijn en (tijdelijk) niet in staat zijn op eigen kracht het hoofd te bieden aan de problemen op diverse levensgebieden. Het kan hierbij gaan om problemen op het gebied van:

 • School of werk
 • Moeilijkheden bij de omgang met anderen (sociale problemen)
 • Opvoeding en communicatie binnen het gezin
 • Dag invulling, huisvesting of het voeren van je huishouden.
 • Angsten zoals bijvoorbeeld faalangst of een laag zelfbeeld
 • ADHD of Autisme
 • Andere psychiatrische problemen en de daarmee samenhangende moeilijkheden
 • Meerdere problemen tegelijkertijd

Ook kan het zijn dat je niet weet waar je de juiste hulp kunt vinden en je weinig mensen om je heen hebt die jou op weg kunnen helpen.

WELKE HULP?

De begeleiding is afgestemd op jouw persoonlijke situatie. Het kan gaan om begeleiding voor jou en je ouders bij communicatie of opvoedingsproblemen of bijvoorbeeld begeleiding rond school/dagstructuur/planning etc. Ook kan het gaan om begeleiding bij autisme of ADHD of wanneer je bijvoorbeeld last hebt van angsten. De begeleider werkt met jou en met de mensen jou kunnen helpen om weer een stap in de goede richting te zetten.De begeleiding kan op verschillende manieren vorm krijgen. Voorbeelden zijn:

 • Meedenken/ meedoen/ samendoen
 • Opvoedadvies/ ondersteuning
 • Ondersteunende of therapeutische gesprekken
 • Gesprekken met jou en je gezin
 • Psycho-educatie (uitleg) en begeleiding op het gebied van ADHD of Autisme
 • Ondersteuning bij schoolwerk en planning

WERKWIJZE

 • Na aanmelding volgt een kennismakingsgesprek waarin we met jou bespreken wat er speelt en wat er nodig is om jou weer op weg te helpen.
 • We maken samen met jou een plan met daarin doelen waar jij aan wilt werken en bepalen gezamenlijk hoe we gaan proberen om die doelen te bereiken.
 • De begeleiding wordt op maat afgestemd op wat jij nodig hebt
 • Belangrijke mensen in jou omgeving worden hier indien gewenst bij betrokken.
 • In principe vindt de begeleiding bij jou thuis plaats (tenzij je daar bezwaar tegen hebt).
 • We kunnen ook mee gaan naar school of werk of andere situaties indien dit nodig is.

Het doel is ervoor te zorgen dat jij zo veel mogelijk zelf de regie weer in handen krijgt en je kwaliteit van leven vergroot wordt, bijvoorbeeld doordat je weer beter deel kunt nemen aan de maatschappij.

DE ERVARINGSMETER JEUGD

Vertel je verhaal en vul de Ervaringsmeter in!
De gemeenten in de regio Holland Rijnland onderzoeken ieder jaar wat cliënten vinden van de hulp die ze krijgen. De gemeenten zijn verantwoordelijk voor goede hulp aan kinderen en ouders. Zij gebruiken de resultaten van het onderzoek om de jeugdhulp te verbeteren. Het onderzoek is anoniem. Zowel ouders als jeugdigen kunnen deze invullen.
Doe jij ook mee?

www.ervaringsmeterjeugd.nl

WIL JE MEER WETEN ?

Neem dan contact met ons op