AANMELDING

De toegang tot begeleiding voor volwassenen gaat via het WMO-loket of Sociaal Wijkteam van de gemeente waarin u woont. Neem contact op met uw gemeente of het Sociaal Wijkteam hiervoor.

Wilt u direct een aanmelding doen?
Wij stellen het op prijs als u eerst telefonisch of per e-mail contact met ons opneemt om de casus voor te leggen.

AMBULANTE ONDERSTEUNING

Jouwbegeleiding biedt ambulante ondersteuning in de directe omgeving van de cliënt. Uitgangspunt is dat de ondersteuning zo licht als mogelijk en zo zwaar als nodig is. Te denken valt aan:

 • Begeleiding bij psychiatrische problematiek;
 • Ondersteuning in de thuissituatie
 • Begeleiding bij planning en het hanteren van een dagstructuur
 • Begeleiding bij school-gerelateerde zaken (bijvoorbeeld bij dreigende schooluitval);
 • Autismebegeleiding;
 • Begeleiding bij diverse psychiatrische problematiek (ook als er geen diagnose is!)
 • Begeleiding bij schuldenproblematiek;
 • Begeleiding bij het voeren van het huishouden
 • Begeleiding bij multi-problem gezinnen.

HET WERKGEBIED VAN JOUWBEGELEIDING

Jouwbegeleiding is werkzaam in de regio Zuid Holland Noord en is gecontracteerd aanbieder van ambulante begeleiding (Zorg in Natura) in de regio Holland Rijnland. Dit betreft de volgende gemeenten:

In de Leidse Regio:

 • Leiden
 • Leiderdorp
 • Oegstgeest
 • Zoeterwoude

De regio Bollenstreek:

 • Hillegom
 • Katwijk
 • Lisse
 • Noordwijk
 • Teylingen

Staat de gemeente waarin u of de cliënt woont er niet bij?
Dan adviseren wij om eerst telefonisch contact met ons op te nemen omtrent de mogelijkheden.