BEGELEIDING IN DE THUISSITUATIE

Jouwbegeleiding biedt begeleiding op maat aan volwassenen (18+) en gezinnen die vastgelopen zijn en (tijdelijk) niet in staat zijn op eigen kracht het hoofd te bieden aan de problemen die zij ervaren op diverse leefgebieden.

De begeleiding is afgestemd op jouw persoonlijke situatie. Tijdens de kennismaking bespreken we wat er nodig is. Heb je op voorhand een specifieke vraag hierover, neem dan gerust contact op.

WERKWIJZE

Jouwbegeleiding werkt met begeleiders die ervaring hebben in het werkveld. De begeleiders zijn integer en werken vanuit het perspectief dat ieder mens mogelijkheden heeft om te kunnen groeien en ontwikkelen. De kunst is om samen te ontdekken wat je daarbij nodig hebt.

KENNISMAKING

De eerste stap in een begeleidingstraject is de kennismaking. Tijdens dat gesprek kun je vragen stellen over hoe wij werken. Ook willen wij graag van jou weten wat jij nodig hebt en waar je graag hulp bij zou willen.

HET FORMULEREN VAN JOUW DOELEN

De doelen van de begeleiding leggen we vast in een begeleidingsplan. Dit doen we in de eerste fase van het traject. Het is jouw begeleidingsplan: het is een weergave van wat jij nodig hebt en waar je samen met de begeleider aan wilt werken. Samen formuleren we actiepunten die nodig zijn om je doelen te behalen. Het plan evalueren we regelmatig en passen het aan als dat wenselijk is.

AAN DE SLAG

Nadat we helder hebben wat de doelen en actiepunten zijn gaan we aan de slag. In wekelijkse of tweewekelijkse contacten met je begeleider werk je stapsgewijs aan je eigen herstel.

EIGEN KRACHT

Vaak lukt het uiteindelijk om zelf weer de problemen de baas te worden. Als dat moment is aangebroken, ga je de afrondende fase van het traject in. Tijdens deze fase ligt de nadruk op het terugkijken wat je geleerd hebt en hoe je in de toekomst op eigen kracht verder kunt.

HEB JE VRAGEN ?

Neem dan gerust contact met ons op.