JOUWBEGELEIDING IS MAATWERK

Soms lukt het niet om op eigen kracht je weg te vinden. Dit kan bijvoorbeeld komen doordat je op meerdere gebieden problemen hebt en je het overzicht kwijt bent. Ook kan het zijn dat je een psychische aandoening hebt waardoor je het moeilijk vindt om je in de huidige samenleving staande te houden. Of er zijn problemen binnen jouw gezin waar je zonder hulp niet uitkomt.

Jouwbegeleiding biedt individuele ondersteuning op maat, afgestemd op jouw persoonlijke situatie. Tijdens de kennismaking bespreken we wat er nodig is. Heb je op voorhand een specifieke vraag hierover, neem dan gerust contact op.

VOOR WIE IS JOUWBEGELEIDING ?

Jouwbegeleiding biedt begeleiding op maat aan kinderen, volwassenen en gezinnen (18- en 18+) die vastgelopen zijn en (tijdelijk) niet in staat zijn op eigen kracht het hoofd te bieden aan de problemen op diverse levensgebieden. Het kan hierbij gaan om problemen op het gebied van:

 • School of werk
 • Opvoeding en communicatie binnen het gezin
 • Schulden en administratie
 • Dag invulling, huisvesting of het voeren van je huishouden.
 • ADHD of Autisme
 • Andere psychiatrische problemen en de daarmee samenhangende moeilijkheden
 • Meerdere problemen tegelijkertijd

Ook kan het zijn dat je niet weet waar je de juiste hulp kunt vinden en je weinig mensen om je heen hebt die jou op weg kunnen helpen.

CLIËNTPERSPECTIEF

Jouwbegeleiding werkt vanuit cliëntperspectief. De kern van het traject ben jij. Jouw wensen en mogelijkheden. Samen met jou (en je gezin) bekijken we wat jij nodig hebt om je doelen te behalen.

WELKE HULP?

De begeleiding kan op verschillende manieren vorm krijgen. Voorbeelden zijn:

 • Meedenken/ meedoen/ samendoen
 • Opvoedadvies/ ondersteuning
 • Ondersteunende of therapeutische gesprekken
 • Gesprekken met jou en je gezin / netwerk
 • Psycho-educatie (uitleg) en begeleiding op het gebied van ADHD of Autisme

WERKWIJZE

 • Na aanmelding volgt een kennismakingsgesprek waarin we met jou bespreken wat er speelt en wat er nodig is om jou weer op weg te helpen.
 • We maken samen met jou een plan met daarin doelen waar jij aan wilt werken en bepalen gezamenlijk hoe we gaan proberen om die doelen te bereiken.
 • De begeleiding wordt op maat afgestemd op wat jij nodig hebt
 • Belangrijke mensen in jou omgeving worden hier indien gewenst bij betrokken.
 • In principe vindt de begeleiding bij jou thuis plaats (tenzij je daar bezwaar tegen hebt).
 • We kunnen ook mee gaan naar school/werk of andere situaties indien dit nodig is.

Het doel is ervoor te zorgen dat jij zo veel mogelijk zelf de regie weer in handen krijgt en je kwaliteit van leven vergroot wordt, bijvoorbeeld doordat je weer beter deel kunt nemen aan de maatschappij.

WIL JE MEER WETEN ?

Neem dan contact met ons op